İlgi Alanları

İlgi Alanları 
Gastrointestinal Cerrahi, Onkolojik Cerrahi
Robotik, İleri Laparoskopik Cerrahi
Gastrointestinal Endoskopi
Araştırma İlgi Alanları 
Biyosensörler, Tıpta Yapay Zeka Uygulamaları, Veri Madenciliği
Eğitimde Abartılmış Gerçeklik ve Simülasyon uygulamaları
Evde ve hastanede palyatif bakım