Özgeçmiş

İdari Görevler :

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, 2016-2018

SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi/Başhekimi 2015-2018

SBÜİzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi 2012-2018
Yenişehir Kampüs (Tepecik EAH ve Suat Seren Gögüs Hast ve Cerrahisi Hastanesi) Eğitim Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı, 2012-2018
SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Genel Cerrahi Klinik Şefi, 2012-
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı 2010-2012
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Komisyonu Başkanı 2010-2012
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eğitim Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Klinik Şefi, 2011
Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Uygulama Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı (Kalite Geliştirme, Stratejik Planlama, Ameliyathane, Depo ve Satın Alma, Dijital Arşivleme, Travma ve Yanık Hastanesi DPT projesi) 2006- 2010
Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Kurucu Müdürlüğü 2008-2010
Kazakistan Zhetysu 2009 NATO Afet Tatbikatı, Operasyon Saha Komutanı, 2009
Türk Kızılayı Pakistan Çadır Hastanesi 9. Sağlık Takımı Başhekimi Ocak-Şubat 2006
Cerrahi Endoskopi Ünitesi Yöneticisi 2005-2006
Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri Afyonkarahisar Bölge (Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Burdur, Kütahya, Eskişehir, Konya İlleri) Eğitim Danışmanı 2004- 2010
Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri Afyonkarahisar Bölge (Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Burdur, Kütahya, Eskişehir, Konya İlleri) operasyon komutanı 2006-2010

İstanbul Tabip Odası, Okmeydanı Hastanesi Temsilcisi, 1996-1998
Afyon Tabip Odası, Yönetim Kurulu Üyesi, 2006-2008
Afyon Tabip Odası, Genel Sekreteri, 2008- 2010
European Society of Trauma and Emergency Surgery Delegesi 2008
Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü, İl Kanser Komitesi Üyesi 2006-2010
Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü, İl ASKOM Üyesi, 2006-2010
Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü, İl Ar-Ge Proje Sorumlusu, 2008-2010
Turkish Medical Student International Committee (TurkMSIC) Akdeniz Üniversitesi Halk Sağlığı Birimi Temsilcisi, 1989-1993
Öğrenci Bilimsel Araştırma Kulübü, (Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi) kurucu üyesi (1990-1993)

 

Projelerde Yaptığı Görevler :

İzmir Travma Projesi, “İzmir Kuzey Bölgesi Hastaneleri’nin Travma Açısından Derecelendirilmesi ve Saha Triaj Uluslararası Algoritmasının uygulaması ile elde edilecek sonuçların mortalite ve morbidite üzerine etkisi, Travma verilerinin prospektif olarak oluşturulması ve analizi” Proje Yürütücüsü, İzmir, 2013

Palyat-İzmir Projesi, “İzmir Palyatif Bakım Planlama, Eğitim, Geliştirme Faaliyetleri”, Danışma Kurulu Üyesi, İzmir, 2013.

“Abdominal kompartman sendromu oluşturulan sıçanlarda, doku sitokin ve apoptosis üzerine immune süpresyon etkisi” Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Projesi, 001-2011, Proje Yöneticisi, Sakarya, 2011

e-Hastane Projesi Yöneticisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi HAstanesi Dijital Hastane Projesi, 2006-2010.

Travma, Yanık ve Rehabilitasyon Hastanesi, DPT Projesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Proje Yöneticisi, 2008, Afyonkarahisar.

Kalite Geliştirme Çalışmalarının Hasta ve Çalışan Memnuniyeti Üzerine Etkisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Projesi, 07.TIP.02 , Proje Yöneticisi, 2008
Profilaktik E vitamini ve antibiyotiğin deneysel sepsis modeli üzerine etkisi, Afyon Kocatepe Universitesi Projesi, 022.TIP.14, Proje Yöneticisi, 2002.

Yazıcıoğlu, B., “ Abdominal Kompartman Sendromunun Değişik Basınçlarda, Akciğer Regürjitasyonunun Histopatolojik olarak gösterilmesi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD, Doktora Tez Danışmanı, 2008.
Şan, O., “ Abdominal Kompartman Sendromunun Değişik Basınç, Süre, Reperfüzyon Ve Sepsis Durumunda Kolon Anastomozu Üzerine Etkisi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD, Doktora Tez Danışmanı, 2004.

 

Editörlük

Cerrahi Kliniklerinde Palyatif Bakım, Özel Sayı Editörlüğü, Türkiye Klinikleri Özel Sayısı, 2016

Dergi Hakemlikleri:

J Laparoscopy Endoscopy Advanced Surgicall Techniques (SCI)
Türkiye Klinikleri Dergisi (SCI-E)
Anadolu Kardiyoloji Dergisi (SCI-E)
Ulusal Travma Dergisi (SCI-E)
Türkiye Sağlık Bilimleri Dergisi (Tübitak)
Sakarya Medical Journal
Kocatepe Tıp Dergisi
Cerrahi Sanatlar Dergisi
Journal of Emergency Medicine
Journal of General Medicine
J Surgical Sciences (e-dergi)

 

Kongreler, Paneller ve Konferanslar Düzenleme Faaliyetleri:

“Kaza Alanında Travma Yönetimi” konulu ulusal panel, Düzenleme Komitesi Üyesi ve Danışman, Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü, 2006
“Afyokarahisar Tabip Odası Sürekli Tıp Eğitimi Günleri”, Her ay bir tam gün pratisyen hekimlere yönelik eğitim, 9 aylık seri konferanslar dizisi projesi, proje yöneticisi
The 10th Congress of European Society of Emergency Surgey and Trauma, 13-17 May 2009, Antalya, Turkey, Member of National Committee.
Prehospital Mass Casualty Exercise & Trauma Management Course, Coordinator of WS “ May 13th 2009, ESTES, Antalya Turkey
17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Genel Cerrahide Yeni Teknoloji Kullanımı, Maliyet, Etkinlik, Güvenirlik, Mühürleyici Aletler, Panelist, 26-29 Mayıs 2010, Ankara
Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastane Afet Planı Eğitim Çalışması, Organizasyon Komitesi, Konuşmacı, 7-9 Aralık 2010
Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerine Yönelik “Uygulamalı Pnömotoraks ve Ampultasyon Kursu”, Koordinatör, 4-5 Nisan 2010, Afyonkarahisar
1 Uluslar arası Kadın ve Sağlık Kongresi,  Moderatör ve Panelist, 3-5 Haziran 2010, Sakarya
European Society of Trauma and Emergency Surgery, Emergency Surgery Course, NAtional Faculty Member, 27-29 March 2011 Istanbul.
6. İzmir İleri Yaş Sempozyumu, Konferans “ Yaş Ayrımcılığı” Oturum Başkanı, 19-20 Mart 2013, İzmir
9. Travma ve Acil Cerrahi Toplantısı, Panel, “Özefagus Perforasyonları, Özefagus varis kanamaları, içi boş organ perforasyonları” tartışmacı, 19-23 Nisan 2013, Antalya
9. Travma ve Acil Cerrahi Toplantısı, Serbest Bildiriler oturumu, Moderatör, 19-23 Nisan 2013, Antalya
HPB Sakarya Bölgesel Toplantısı, “Akut Pankreatitler” moderatör, 14 Nisan 2013, Abant, Bolu
Palyatif Bakım Çalıştayı, Evde Hastanede, Çalıştay Eş Başkanı, III. Çalışma Grubu Başkanı “Evde Palyatif Bakım ile ilgili ekibin oluşturulması, Organizasyon şeması, görev tanımlaması ve kurumlar arası işbirliği”, 25 Nisan 2013, İzmir
Travma Simülasyon Uygulamaları Kursu, Kurs Eş Başkanı, 8-9 Ekim 2013, Narlıdere İzmir.
BUHASDER, “5. Tepecik Enfeksiyon Günleri” Yaşlılık ve Enfeksiyon Sempozyumu, Düzenleme Kurulu, Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği, 25-29 Eylül 2013, Palamo Pasha Otel, İzmir
Türk Onkoloji Derneği Bölgesel Toplantısı. Nonkolorektal kanserler. Konuşmacı ve oturum başkanı “Pankreas kanseri cerrahisi”. 2 Kasım 2013 Kartepe.
Destek Evi Çalıştayı, Çalıştay Eş Başkanı, Mayıs 2014, Narlıdere Huzurevi İzmir.
Uygulamalı Travma Kursu, Kurs Koordinotörü, İzmir KKHK Menemen ve Aliağa DH, 25 Haziran 2014, İzmir
Hospitals Under Fire, NATO Advanced Workshop Disaster Management and Terrorism, Faculty Member, Turkish Board Representative, 14-17 Nov 2014, Haifa, İsrael.
Tıbbi Vasiyet Çalıştayı, 25 Mayıs 2015, Narlıdere Huzurevi, Çalıştay Eş Başkanı, Narlıdere İzmir
10. Travma Kongresi, “Nasıl Yaparım, How I do it?” moderatör, “kanıta dayalı olgularla birlikte tartışalım-Kısa Barsak Sendromu” panelist, 28 Ekim 1 Kasım 2015, Gloria Kongre Merkezi, Antalya
6. BUHASDER Tepecik Enfeksiyon Günleri, “Enfeksiyonlara multidisipliner yaklaşım”, 4-8 Kasım 2015, Düzenleme kurulu üyeliği, Cerrahi Alan enfeksiyonları Bölüm Moderatörlüğü, Sarıgerme Hilton, Muğla
10. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Panel; Nasıl Yaparım? How I do it ?. Moderatör. Panel; Kanıta Dayalı Olguları birlikte tartışalım. Kısa Bağırsak Sendromu Nasıl Yönetirim? Panelist. 29-31 Ekim 2015 Antalya.
20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 15. Ulusal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyeliği, “Terörizm gölgesinde hastaneler oturumunda moderatörlük”, “Acil Servis Yanıyor, Acil Servislerin Sorunları oturumunda “Hangi Hasta Hangi Hastaneye” sunumu için panelist”,  17-20 Nisan 2016, Antalya
İzmir 9. İleri Yaş Sempozyumu (Keyifli Yaş Almak) 22-23 Mart 2016. Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi
“Sanat ve Sağlık, Sanatın iyileştirici gücü”, Panel, Panelist, Balıkesir Üniversitesi, 4 Mayıs 2016.
Ulusal Sağlıkta Kalite Forumu (National Health Quality forum). Danışma Kurulu Üyeliği (Advisory Board Member). İlkesel Sunu (Keynote Lecture) Zaman’ında Tedavi (Timeliness). Genişletilmiş Panel (iskender panel), Panelist, sağlık Hizmetleri Etki alanları Perspektifinde Alanın Gerçek Sorunlarına Odaklanmak II-ııı (Focusing on aitinden problems form Perspectives of Health Care DomainsII-III),, 14 May 2016, Kocaeli Üniversitesi Ufuktepe Yerleşkesi, İzmit.
Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Kalite Çalşıtayı 2016, 7. Çalıştay Grubu: Tez kalitesi nasıl arttırılır. Moderatör. 26-27 Mayıs 2016, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mekteb-i Tıbbiye, Haydarpaşa İstanbul
Eğiticilerin Eğitimi Kursu. Kurs Eş Başkanı. Sunum: “Eğitimde Koçluk, Mentorluk”.  1-6 Haziran 2016. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, ÇİDEM, Alsancak, İzmir.
Çocuk ve Ergenlerde Madde BAğımlılığı ile Mücadele Çalıştayı. Çalıştay Eş Başkanı. Moderatör: Madde Bağımlılığı ile Mücadele Bütüncül Yaklaşım (İzmir’de neler yapabiliriz?). 29 Haziran 2016. İzmir.

Palyatif Bakım Sempozyum ve Çalıştayı, Bilimsel Danışma Kurulu üyesi, Grup 2 Oturum başkanı, PAlyatif Bakımda Etik Yaklaşımlar ve kalite. Istanbul Bilim Üniversitesi, 15 Ekim 2016 Şişli İstanbul

Palyatif Sağlık Hizmetlerinin Dünü Bu Günü yarını konulu çalıştay, İl SAğlık Müdürlüğü, Katılımcı, 19.10.2016, İzmir

“Hastane Eczacılığı ve Klinik Mühendislik Eğitim ve Uygulama Merkezileri Teknik Şartname Hazırlama Çalıştayı”. TC SB KHK İlaç Eczacılık Daire Başkanlığı. Katılımcı. 19-23 Ekim 2016 İzmir

Eğitici Eğitmenliği Kursu, I ve III. Düzenleme Komisyonu  Üyeliği. “Koçluk, Yetiştiricilik” Konulu konferans. 2016.

“Engelsiz Yaşam İçin Engelsiz Konut ve Yaşam Alanları”. Çalıştay Başkanı. MOderatör Değerlendirme ve sonuç bildirgesi 2016.

Uluslararsı 10. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu. “Yaşlılıkta Sosyal Yaşam ve Bakım”. Bilimsel Kurul Üyeliği. Moderatör Panel: Yaşlının sağlık Bakım Hizmetlerine Ulaşamında Mevcut Durum, Sorunlar Çözüm Önerileri.
7. Tepecik Enfeksiyon Günleri, BUHASDER Kongresi, 1_5 Kasım 2017, Muğla, Düzenleme Kurulu Üyesi

TÜBİTAK 4xx7 BilimŞenliği”Bilim Köyde Şehirde, Heryerden 2” Projesi kapsamında, “Tıpta Robotik Uygulamalar, Robotik Cerrahi” konulu konferans. 5 Ekim 2017, Kemalpaşa.

Türk Cerrahi Derneği Yeterlilik Okulu, Eğitici, “Kolonun Benign Hastalıklarıl”, “Kolon polipleri ve Polipozis sendromları”. 7 Ekim 2017 Ankara, Mart 2018 İstanbul.

İAL Meslekleri Tanıyor, Genel Cerrahi Mesleki Tanıtım. 18 Nisan 2017, İZmir Atatürk Lisesi.

MEV Koleji Özel Güzelbahçe Okulları olarak, “Sosyal Sorumluluk Projelerinin Yaşam Motivasyonumuza Olumlu Katkısı” Konnulu Konferans. 31.10.2017, İzmir.

Kanserle Dans Derneği, “Kanser Risk Faktörleri” orta öğretim kurumlarında kanser farkındalık eğitimleri. Çimentaş Ortaokulu, Çiğli İHL, 2018, İzmir

Tazelenme Üniversitesi “Yapay Zeka” Şubat 2018, İzmir

Orta Öğretim Kurumlarında Biyoteknoloji Seminerleri
Robotik Cerrahi Çiğli Fen Lisesi, Mart 2016.
Robotik Cerrahi. TAKEV vakfı Lisesi, Mart 2017
Endüstri 4.0 nedir? Tıpta Etkileri nelerdir? Çiğli Fen Lisesi 25 Nisan 2018

“Hasar Kontrol Cerrahisi”. Mehmet ERyılmaz. Oturum Başkanlığı. 21. Ulusal Cerrahi Kongresi, 15 Nisan 2018 Antalya

 

Yayınlar